Eidgenössischer Schwingerverband / Association fédérale de lutte suisse

Laupenschwinget Laupen BE, 31.05.2004


Heinz Stettler bezwang Markus Wüthrich nach sechs Minuten mit Linkskurz und anschliessendem Nachdrücken am Boden im Päckli.

Nombre de lutteurs22
Nombre de spectateurs250

retour à l‘aperçu