Eidgenössischer Schwingerverband / Association fédérale de lutte suisse

Spring Schwingfest Newark, CA, 07.06.2014


Frank Kaech gewinnt den Schlussgang gegen Andrew Betschart nach 3 Minuten am Boden. Kaech muss den Sieg mit Logan Schallberger teilen. 

retour à l‘aperçu